Dò Vé Số

Kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 01-03-2024

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
10
19
63
G7
499
739
721
G6
0328
2495
8118
2577
6842
5653
8122
5072
8641
G5
4402
2396
0457
G4
65310
97172
23735
66082
49568
02468
78627
12250
51625
78572
13716
64133
55795
11747
66434
76841
13115
41741
25330
15313
40086
G3
00170
11885
54393
72165
53552
31526
G2
30789
98154
14194
G1
46151
20799
10052
ĐB
033249
047976
028205
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2 5
1 0, 8, 0 6, 9 5, 3
2 7, 8 5 6, 2, 1
3 5 3, 9 4, 0
4 9 7, 2 1, 1, 1
5 1 4, 0, 3 2, 2, 7
6 8, 8 5 3
7 0, 2 6, 2, 7 2
8 9, 5, 2 6
9 5, 9 9, 3, 5, 6 4

Xổ số Miền Nam - 29-02-2024

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
46
71
88
G7
139
431
649
G6
5209
5330
3584
0917
6308
5861
9027
3472
6894
G5
7290
6886
7736
G4
52297
32015
47224
42491
51198
86376
85789
07968
40224
50235
70842
94719
87442
42477
94073
00739
57662
07327
42860
15150
61199
G3
78446
89439
00483
45028
80031
28424
G2
51115
07700
55364
G1
33253
48218
28595
ĐB
241898
171510
818663
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 9 0, 8
1 5, 5 0, 8, 9, 7
2 4 8, 4 4, 7, 7
3 9, 0, 9 5, 1 1, 9, 6
4 6, 6 2, 2 9
5 3 0
6 8, 1 3, 4, 2, 0
7 6 7, 1 3, 2
8 9, 4 3, 6 8
9 8, 7, 1, 8, 0 5, 9, 4

Xổ số Miền Nam - 28-02-2024

Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
G8
61
24
65
G7
440
370
009
G6
4130
3919
8559
9835
8722
8208
6396
4915
6073
G5
1165
0666
0528
G4
54452
03967
44313
87289
65011
19240
01446
54031
96249
79234
66795
06616
10440
43842
68768
13962
53198
32252
11159
34552
28968
G3
98584
18506
58778
68153
52124
13341
G2
57843
49765
83186
G1
05761
18707
90465
ĐB
039809
350292
468458
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9, 6 7, 8 9
1 3, 1, 9 6 5
2 2, 4 4, 8
3 0 1, 4, 5
4 3, 0, 6, 0 9, 0, 2 1
5 2, 9 3 8, 2, 9, 2
6 1, 7, 5, 1 5, 6 5, 8, 2, 8, 5
7 8, 0 3
8 4, 9 6
9 2, 5 8, 6

Xổ số Miền Nam - 27-02-2024

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8
96
59
32
G7
391
271
729
G6
8572
7510
5366
4463
3857
3675
8999
8338
4750
G5
4921
3205
4701
G4
71579
82974
18799
77791
80747
73664
79960
79446
94729
98242
07323
05005
63976
59744
48593
89153
78512
81888
30684
21620
76758
G3
24755
33542
01839
59693
81765
97565
G2
79967
94459
26204
G1
53872
78556
51439
ĐB
404589
665991
785991
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 5, 5 4, 1
1 0 2
2 1 9, 3 0, 9
3 9 9, 8, 2
4 2, 7 6, 2, 4
5 5 6, 9, 7, 9 3, 8, 0
6 7, 4, 0, 6 3 5, 5
7 2, 9, 4, 2 6, 5, 1
8 9 8, 4
9 9, 1, 1, 6 1, 3 1, 3, 9

Xổ số Miền Nam - 26-02-2024

Cà Mau Đồng Tháp
G8
11
83
G7
188
649
G6
0770
0772
8599
4724
0987
0326
G5
2788
7632
G4
96708
49943
77445
54469
52606
61180
75441
86713
70023
98294
36597
92267
98679
43406
G3
80951
58667
06176
13490
G2
87961
89129
G1
67658
59582
ĐB
906186
111134
Đầu Cà Mau Đồng Tháp
0 8, 6 6
1 1 3
2 9, 3, 4, 6
3 4, 2
4 3, 5, 1 9
5 8, 1
6 1, 7, 9 7
7 0, 2 6, 9
8 6, 0, 8, 8 2, 7, 3
9 9 0, 4, 7

Xổ số Miền Nam - 25-02-2024

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
19
27
87
G7
172
580
671
G6
9652
3765
8515
8614
4966
4516
5298
1224
0079
G5
8948
2026
6456
G4
90813
07047
22077
73458
75165
80969
22518
96973
44653
50689
76156
51492
72518
57301
49534
32936
18276
98253
04940
88432
19404
G3
07194
90669
82005
84056
37070
25386
G2
13230
19825
51290
G1
92302
03149
48578
ĐB
195571
195174
392726
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2 5, 1 4
1 3, 8, 5, 9 8, 4, 6
2 5, 6, 7 6, 4
3 0 4, 6, 2
4 7, 8 9 0
5 8, 2 6, 3, 6 3, 6
6 9, 5, 9, 5 6
7 1, 7, 2 4, 3 8, 0, 6, 9, 1
8 9, 0 6, 7
9 4 2 0, 8

Xổ số Miền Nam - 24-02-2024

Hậu Giang Long An
G8
96
93
G7
251
416
G6
7433
1735
8628
8865
5001
9760
G5
4583
0682
G4
72257
33631
66813
44675
69919
90344
35301
41733
06052
14797
55676
99344
19928
10204
G3
91285
97811
48459
15844
G2
27820
97168
G1
97770
80861
ĐB
054003
565972
Đầu Hậu Giang Long An
0 3, 1 4, 1
1 1, 3, 9 6
2 0, 8 8
3 1, 3, 5 3
4 4 4, 4
5 7, 1 9, 2
6 1, 8, 5, 0
7 0, 5 2, 6
8 5, 3 2
9 6 7, 3

Xổ số Miền Nam - 23-02-2024

Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G8
50
31
82
G7
989
202
143
G6
8492
3155
4676
0293
7411
1459
8621
4353
4164
G5
9372
0683
7706
G4
42235
50792
96634
11529
29498
76820
90780
40230
50462
83732
46446
16179
67762
07587
73452
98748
11946
51818
73687
62827
73421
G3
65707
76939
48073
65248
77718
58769
G2
28173
86037
03515
G1
15113
74448
59438
ĐB
573170
066012
970118
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7 2 6
1 3 2, 1 8, 5, 8, 8
2 9, 0 7, 1, 1
3 9, 5, 4 7, 0, 2, 1 8
4 8, 8, 6 8, 6, 3
5 5, 0 9 2, 3
6 2, 2 9, 4
7 0, 3, 2, 6 3, 9
8 0, 9 7, 3 7, 2
9 2, 8, 2 3

Xổ số Miền Nam - 22-02-2024

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
68
73
81
G7
791
267
170
G6
1243
6241
9479
1280
7236
1292
8861
1986
1312
G5
6925
8003
8991
G4
72156
18634
00553
41689
28329
86092
05249
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
G3
02023
28134
41563
10409
65867
89686
G2
74738
40327
86265
G1
31450
53477
35300
ĐB
962539
764175
772404
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 9, 3 4, 0
1 2
2 3, 9, 5 7, 5 0, 4
3 9, 8, 4, 4 2, 6
4 9, 3, 1 2 4, 7, 3
5 0, 6, 3 0, 8
6 8 3, 1, 7 5, 7, 7, 1
7 9 5, 7, 3 0
8 9 0 6, 6, 1
9 2, 1 0, 2 4, 1

Xổ số Miền Nam - 21-02-2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
68
93
62
G7
478
120
586
G6
8374
9291
3604
5616
0448
1925
3729
0702
9289
G5
2449
1870
3854
G4
76954
40987
77749
48857
06223
47289
38298
53613
96181
25861
23858
11131
39076
52920
73832
26787
08271
37449
48291
42628
93067
G3
13638
46192
65328
25988
53677
21247
G2
14131
39817
76023
G1
89456
09717
59319
ĐB
854430
425740
710609
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 9, 2
1 7, 7, 3, 6 9
2 3 8, 0, 5, 0 3, 8, 9
3 0, 1, 8 1 2
4 9, 9 0, 8 7, 9
5 6, 4, 7 8 4
6 8 1 7, 2
7 4, 8 6, 0 7, 1
8 7, 9 8, 1 7, 9, 6
9 2, 8, 1 3 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 10 NGÀY

Những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là rất hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại thegioixoso.com, hãy xem các hướng dẫn sau đây bạn nhé!

Kết quả XSMN 10 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN trong 10 ngày là tổng hợp các kết quả mở thưởng KQ XSMN 10 ngày gần đây nhất. Với tính năng này, khách hàng có thể dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 10 ngày trước.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 10 ngày gần đây được phát triển để đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn khách hàng. Việc tra cứu kết quả XSMN 10 ngày liên tiếp giúp người chơi chọn số dự thưởng phù hợp với khả năng phân tích chuẩn và chính xác.

Cách xem kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất

Để nhận được cập nhật kết quả tổng hợp kết quả xổ số miền nam 10 ngày nhanh chóng và chính xác nhất, người dùng chỉ cần thực hiện hai bước đơn giản trên website thegioixoso.com, bạn chỉ cần thực hiện 2 bước sau:
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên của thegioixoso.com và chọn mục "KQXS"
 
Bước 2: Chọn mục "10 ngày" trong phần "Xổ Số Miền Nam" để hệ thống cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn xem.

Lịch mở thưởng xổ số trong tuần tại miền Nam

Kết quả của xổ số miền Nam sẽ được công bố hàng tuần tại sáu tỉnh thành.
Sau đây là lịch trình:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Thegioixoso.com bao gồm nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh nhất và chính xác nhất. Để phục vụ quý khách, website cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ số Vietlott và xổ kiến thiết hàng ngày. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo rất nhiều số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây.
BACK TO TOP