Dò Vé Số

Kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ tư

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 18-06-2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
66
90
68
G7
376
604
090
G6
5718
4661
4612
9396
8783
8886
2455
6218
6294
G5
8618
7142
3424
G4
00712
02964
87976
66991
27996
56768
40884
47599
94312
69296
53800
43274
57562
03492
34023
25472
12455
53495
63847
86284
16393
G3
54542
23804
55750
97820
90173
15347
G2
92174
13880
19438
G1
33902
75623
58598
ĐB
155868
305331
769851
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2, 4 0, 4
1 2, 8, 8, 2 2 8
2 3, 0 3, 4
3 1 8
4 2 2 7, 7
5 0 1, 5, 5
6 8, 4, 8, 1, 6 2 8
7 4, 6, 6 4 3, 2
8 4 0, 3, 6 4
9 1, 6 9, 6, 2, 6, 0 8, 5, 3, 4, 0

Xổ số Miền Nam - 17-06-2024

TP Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
G8
00
10
21
G7
307
801
538
G6
7552
9404
9356
2274
1253
6690
8941
7340
6372
G5
6872
8791
6409
G4
14165
24372
23819
64365
68248
96832
07768
12018
75237
65284
01354
67232
19014
56177
86081
08848
34555
04855
53102
58608
23922
G3
34387
58556
84633
23849
32370
32989
G2
92356
25941
50275
G1
67157
10705
93735
ĐB
327882
147788
029715
Đầu TP Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 4, 7, 0 5, 1 2, 8, 9
1 9 8, 4, 0 5
2 2, 1
3 2 3, 7, 2 5, 8
4 8 1, 9 8, 1, 0
5 7, 6, 6, 2, 6 4, 3 5, 5
6 5, 5, 8
7 2, 2 7, 4 5, 0, 2
8 2, 7 8, 4 9, 1
9 1, 0

Xổ số Miền Nam - 16-06-2024

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8
20
40
92
G7
305
126
276
G6
8292
1757
2363
7647
2384
3075
2522
7105
0403
G5
1058
2206
5078
G4
65196
89825
37055
22283
80570
79340
74553
03950
40055
80789
48958
83780
68024
90302
34436
58617
55679
01985
25072
63631
05969
G3
13360
32907
51388
97837
67843
01152
G2
22574
13443
26935
G1
78343
64493
73794
ĐB
960290
976784
945838
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 7, 5 2, 6 5, 3
1 7
2 5, 0 4, 6 2
3 7 8, 5, 6, 1
4 3, 0 3, 7, 0 3
5 5, 3, 8, 7 0, 5, 8 2
6 0, 3 9
7 4, 0 5 9, 2, 8, 6
8 3 4, 8, 9, 0, 4 5
9 0, 6, 2 3 4, 2

Xổ số Miền Nam - 15-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
96
29
65
61
G7
719
425
530
212
G6
9470
4795
5496
3981
2827
3527
2683
2170
9967
6612
7109
9046
G5
5517
5593
4310
3636
G4
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
G3
23510
90083
90275
03237
67127
87326
73686
49663
G2
49255
80874
12395
06178
G1
28535
87087
08283
25900
ĐB
464697
097421
449449
993308
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 9 8, 0, 9
1 0, 7, 7, 9 1, 0 6, 6, 2, 2
2 1 1, 7, 7, 5, 9 7, 6
3 5, 1 7, 6 4, 0 5, 6
4 7 9 6
5 5 7, 6 1
6 3, 1 7, 5 3, 1
7 0 4, 5, 1, 6 9, 0 8, 4
8 3 7, 0, 2, 1 3, 7, 3 6
9 7, 8, 5, 6, 6 3 5, 9, 1 9, 6

Xổ số Miền Nam - 14-06-2024

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
91
76
15
G7
058
911
508
G6
0390
2128
5774
7751
7601
7219
2968
5410
4760
G5
4062
0334
5822
G4
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
74884
92567
86557
87528
37060
84249
94727
85713
32799
68075
44929
84652
25990
31390
G3
15338
07649
06674
35898
10516
10724
G2
51693
15551
40856
G1
65547
18454
68104
ĐB
042247
817276
908718
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2 1 4, 8
1 8 9, 1 8, 6, 3, 0, 5
2 8 8, 7 4, 9, 2
3 8, 2 4
4 7, 7, 9, 6, 2 9
5 0, 8 4, 1, 7, 1 6, 2
6 2 7, 0 8, 0
7 9, 4 6, 4, 6 5
8 4
9 3, 0, 1 8 9, 0, 0

Xổ số Miền Nam - 13-06-2024

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
70
66
40
G7
578
506
804
G6
5762
1974
9945
1975
9598
5550
9009
8269
6226
G5
8741
2123
0446
G4
99974
91504
02345
17595
21499
27161
41437
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
33959
83808
49695
56892
09727
55603
61864
G3
64895
15941
34750
01939
86443
11006
G2
41846
92265
90223
G1
11512
58281
76930
ĐB
154433
186832
582311
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 4 7, 6 6, 8, 3, 9, 4
1 2 0, 7 1
2 0, 3 3, 7, 6
3 3, 7 2, 9 0
4 6, 1, 5, 1, 5 3, 6, 0
5 0, 7, 0 9
6 1, 2 5, 6 4, 9
7 4, 4, 8, 0 2, 5
8 1
9 5, 5, 9 8, 8 5, 2

Xổ số Miền Nam - 12-06-2024

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
15
68
28
G7
742
228
128
G6
8522
3927
3344
8683
0771
7776
2372
0445
2601
G5
5600
2992
9039
G4
61540
14780
19555
67739
16173
13545
64848
71974
26549
79562
17601
67477
20463
70302
23941
31689
53775
71899
05445
13496
23754
G3
61273
92067
95704
44657
48447
43406
G2
26021
21096
07297
G1
97086
65383
68269
ĐB
745560
369574
292199
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 0 4, 1, 2 6, 1
1 5
2 1, 2, 7 8 8, 8
3 9 9
4 0, 5, 8, 4, 2 9 7, 1, 5, 5
5 5 7 4
6 0, 7 2, 3, 8 9
7 3, 3 4, 4, 7, 1, 6 5, 2
8 6, 0 3, 3 9
9 6, 2 9, 7, 9, 6

Xổ số Miền Nam - 11-06-2024

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8
90
53
14
G7
678
434
581
G6
2993
0307
0460
3960
1006
4311
1078
5936
7462
G5
4201
2225
5742
G4
32543
76922
43392
45015
30689
74955
66916
02185
87771
61229
06589
86936
24508
03941
33735
30175
18486
08581
45709
11851
82110
G3
40240
83195
50293
95301
43882
22177
G2
06584
09701
71363
G1
61295
60376
78725
ĐB
985521
753148
273420
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1, 7 1, 1, 8, 6 9
1 5, 6 1 0, 4
2 1, 2 9, 5 0, 5
3 6, 4 5, 6
4 0, 3 8, 1 2
5 5 3 1
6 0 0 3, 2
7 8 6, 1 7, 5, 8
8 4, 9 5, 9 2, 6, 1, 1
9 5, 5, 2, 3, 0 3

Xổ số Miền Nam - 10-06-2024

Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G8
72
69
96
G7
772
585
045
G6
1918
0070
5931
1564
2073
8980
2574
6006
4625
G5
7460
2765
8661
G4
68964
36531
74637
40550
25129
63530
52124
34746
35747
12533
50771
66370
19857
00749
80726
24511
62680
78957
40550
85396
11062
G3
15285
14206
44901
68822
14418
64804
G2
46517
29884
03305
G1
63500
91935
27235
ĐB
800199
451188
506737
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 0, 6 1 5, 4, 6
1 7, 8 8, 1
2 9, 4 2 6, 5
3 1, 7, 0, 1 5, 3 7, 5
4 6, 7, 9 5
5 0 7 7, 0
6 4, 0 5, 4, 9 2, 1
7 0, 2, 2 1, 0, 3 4
8 5 8, 4, 0, 5 0
9 9 6, 6

Xổ số Miền Nam - 09-06-2024

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8
49
76
14
G7
401
522
140
G6
7539
9787
6559
0893
8814
8823
9895
8636
2667
G5
8773
0865
4848
G4
26071
54612
34493
55194
84484
41145
26689
16275
72613
31392
21036
01217
69846
82479
31213
06922
66779
16407
86509
66550
40049
G3
86198
56308
77238
69887
40615
07489
G2
16674
48624
17892
G1
20050
93779
58646
ĐB
987763
110288
869227
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 8, 1 7, 9
1 2 3, 7, 4 5, 3, 4
2 4, 3, 2 7, 2
3 9 8, 6 6
4 5, 9 6 6, 9, 8, 0
5 0, 9 0
6 3 5 7
7 4, 1, 3 9, 5, 9, 6 9
8 4, 9, 7 8, 7 9
9 8, 3, 4 2, 3 2, 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 10 NGÀY

Những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam trong 10 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là rất hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại thegioixoso.com, hãy xem các hướng dẫn sau đây bạn nhé!

Kết quả XSMN 10 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN trong 10 ngày là tổng hợp các kết quả mở thưởng KQ XSMN 10 ngày gần đây nhất. Với tính năng này, khách hàng có thể dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 10 ngày trước.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 10 ngày gần đây được phát triển để đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn khách hàng. Việc tra cứu kết quả XSMN 10 ngày liên tiếp giúp người chơi chọn số dự thưởng phù hợp với khả năng phân tích chuẩn và chính xác.

Cách xem kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất

Để nhận được cập nhật kết quả tổng hợp kết quả xổ số miền nam 10 ngày nhanh chóng và chính xác nhất, người dùng chỉ cần thực hiện hai bước đơn giản trên website thegioixoso.com, bạn chỉ cần thực hiện 2 bước sau:
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên của thegioixoso.com và chọn mục "KQXS"
 
Bước 2: Chọn mục "10 ngày" trong phần "Xổ Số Miền Nam" để hệ thống cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn xem.

Lịch mở thưởng xổ số trong tuần tại miền Nam

Kết quả của xổ số miền Nam sẽ được công bố hàng tuần tại sáu tỉnh thành.
Sau đây là lịch trình:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Thegioixoso.com bao gồm nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh nhất và chính xác nhất. Để phục vụ quý khách, website cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ số Vietlott và xổ kiến thiết hàng ngày. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo rất nhiều số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây.
BACK TO TOP