Dò Vé Số

Kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ tư

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 11-07-2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
37
54
82
G7
233
165
381
G6
4921
9077
0170
5003
2456
8039
3506
8056
6321
G5
2754
0709
8452
G4
89120
19638
29389
10930
76461
26072
28893
54043
99310
82410
37471
75257
59042
84711
12801
22748
87228
22168
80673
18087
87790
G3
69208
46055
88162
59205
52562
72574
G2
77878
84699
77010
G1
68728
35094
27936
ĐB
342343
582249
432449
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 5, 9, 3 1, 6
1 0, 0, 1 0
2 8, 0, 1 8, 1
3 8, 0, 3, 7 9 6
4 3 9, 3, 2 9, 8
5 5, 4 7, 6, 4 2, 6
6 1 2, 5 2, 8
7 8, 2, 7, 0 1 4, 3
8 9 7, 1, 2
9 3 4, 9 0

Xổ số Miền Nam - 10-07-2024

Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
G8
87
53
24
G7
759
577
999
G6
4582
3641
4523
3742
8857
5763
3669
3630
1743
G5
0898
1461
0277
G4
76343
50840
89214
92419
60422
83684
91228
69462
78806
40799
26897
64067
52385
18019
21359
99804
77585
96171
34111
61073
21048
G3
90414
56987
56745
93148
63569
99790
G2
23198
07897
27495
G1
67977
96763
92574
ĐB
487210
513322
188761
Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 6 4
1 0, 4, 4, 9 9 1
2 2, 8, 3 2 4
3 0
4 3, 0, 1 5, 8, 2 8, 3
5 9 7, 3 9
6 3, 2, 7, 1, 3 1, 9, 9
7 7 7 4, 1, 3, 7
8 7, 4, 2, 7 5 5
9 8, 8 7, 9, 7 5, 0, 9

Xổ số Miền Nam - 09-07-2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
17
92
66
G7
628
381
492
G6
7041
0220
6503
3527
6815
5543
0156
2900
1926
G5
2689
4541
1878
G4
58807
43792
91523
89827
60629
95782
78070
99606
95756
83300
03501
66900
34941
85401
44237
88239
77618
79203
44142
07191
64449
G3
78788
21539
38868
27937
72516
26710
G2
08672
46095
71076
G1
36492
26188
64420
ĐB
289593
874413
387936
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7, 3 6, 0, 1, 0, 1 3, 0
1 7 3, 5 6, 0, 8
2 3, 7, 9, 0, 8 7 0, 6
3 9 7 6, 7, 9
4 1 1, 1, 3 2, 9
5 6 6
6 8 6
7 2, 0 6, 8
8 8, 2, 9 8, 1
9 3, 2, 2 5, 2 1, 2

Xổ số Miền Nam - 08-07-2024

Cà Mau TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp
G8
63
45
84
G7
447
189
278
G6
8738
9913
8656
9695
2099
4810
5617
6856
3718
G5
3985
2233
5183
G4
25851
83257
35839
93849
81183
77312
21468
20350
58994
79235
96882
46701
98589
02089
34271
07855
54267
90670
96704
83829
98106
G3
07706
74018
29859
62684
64468
67119
G2
38817
86564
46631
G1
92896
38147
55969
ĐB
136798
308118
039060
Đầu Cà Mau TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 6 1 4, 6
1 7, 8, 2, 3 8, 0 9, 7, 8
2 9
3 9, 8 5, 3 1
4 9, 7 7, 5
5 1, 7, 6 9, 0 5, 6
6 8, 3 4 0, 9, 8, 7
7 1, 0, 8
8 3, 5 4, 2, 9, 9, 9 3, 4
9 8, 6 4, 5, 9

Xổ số Miền Nam - 07-07-2024

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8
38
63
27
G7
734
779
859
G6
6639
5267
8974
5388
1848
0992
8833
0038
7309
G5
8428
9526
8787
G4
15733
86745
87877
83209
53101
53720
71611
43486
20580
61661
84649
16964
38567
94612
17641
17557
70262
25806
11081
14638
43822
G3
66588
26152
82472
93918
58950
39753
G2
37371
70575
00852
G1
47490
25549
42358
ĐB
090206
652334
468856
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 6, 9, 1 6, 9
1 1 8, 2
2 0, 8 6 2, 7
3 3, 9, 4, 8 4 8, 3, 8
4 5 9, 9, 8 1
5 2 6, 8, 2, 0, 3, 7, 9
6 7 1, 4, 7, 3 2
7 1, 7, 4 5, 2, 9
8 8 6, 0, 8 1, 7
9 0 2

Xổ số Miền Nam - 06-07-2024

Bình Phước Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh
G8
87
92
28
09
G7
018
882
330
133
G6
6049
6095
2885
2702
8674
2956
9655
9540
5872
8620
8430
1580
G5
1859
9670
8998
5824
G4
04634
88821
15458
41152
52034
15341
89987
92865
49228
14215
71598
41061
71742
13753
25392
87736
16461
74644
89134
00105
30050
37982
15698
45341
93575
34768
92518
26262
G3
45570
23808
25182
81085
72308
12029
91304
06098
G2
26565
38192
58010
62736
G1
92924
02721
76044
62355
ĐB
645393
521713
641500
219520
Đầu Bình Phước Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh
0 8 2 0, 8, 5 4, 9
1 8 3, 5 0 8
2 4, 1 1, 8 9, 8 0, 4, 0
3 4, 4 6, 4, 0 6, 0, 3
4 1, 9 2 4, 4, 0 1
5 8, 2, 9 3, 6 0, 5 5
6 5 5, 1 1 8, 2
7 0 0, 4 2 5
8 7, 5, 7 2, 5, 2 2, 0
9 3, 5 2, 8, 2 2, 8 8, 8

Xổ số Miền Nam - 05-07-2024

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
12
49
17
G7
760
162
188
G6
1557
6685
6201
8753
9010
3254
0500
9454
7800
G5
7396
7452
0353
G4
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
31869
05894
72034
62588
56275
23543
86480
32991
01425
02935
74970
68351
99184
53597
G3
25114
51091
44618
83825
44081
53815
G2
34018
25796
67033
G1
81309
32957
16133
ĐB
951541
593763
541462
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 9, 0, 6, 1 0, 0
1 8, 4, 2 8, 0 5, 7
2 5 5
3 8 4 3, 3, 5
4 1, 7 3, 9
5 7 7, 2, 3, 4 1, 3, 4
6 3, 0 3, 9, 2 2
7 5 0
8 5 8, 0 1, 4, 8
9 1, 8, 4, 6 6, 4 1, 7

Xổ số Miền Nam - 04-07-2024

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
47
66
70
G7
275
092
794
G6
9242
9359
2570
9064
7441
0240
8794
0405
0208
G5
8592
4470
5532
G4
11058
63605
58672
89197
37185
81980
19651
04828
09748
23882
97468
04314
01115
81802
66797
40506
24267
96618
93922
23793
86043
G3
53966
64654
39353
90159
17203
03796
G2
81568
42351
26419
G1
57766
94489
24569
ĐB
393008
693659
762914
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 8, 5 2 3, 6, 5, 8
1 4, 5 4, 9, 8
2 8 2
3 2
4 2, 7 8, 1, 0 3
5 4, 8, 1, 9 9, 1, 3, 9
6 6, 8, 6 8, 4, 6 9, 7
7 2, 0, 5 0 0
8 5, 0 9, 2
9 7, 2 2 6, 7, 3, 4, 4

Xổ số Miền Nam - 03-07-2024

Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G8
37
96
42
G7
232
843
779
G6
0167
6937
5050
1380
7735
7327
5483
5530
5890
G5
4459
9468
6509
G4
51579
77033
05560
97480
13438
43401
85011
98024
88492
79092
29732
39044
96522
05275
87360
96062
69931
77537
57258
62464
84152
G3
38558
47182
34628
57360
65991
78096
G2
25184
60424
50012
G1
58244
34415
82904
ĐB
790463
418150
408403
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 1 3, 4, 9
1 1 5 2
2 4, 8, 4, 2, 7
3 3, 8, 7, 2, 7 2, 5 1, 7, 0
4 4 4, 3 2
5 8, 9, 0 0 8, 2
6 3, 0, 7 0, 8 0, 2, 4
7 9 5 9
8 4, 2, 0 0 3
9 2, 2, 6 1, 6, 0

Xổ số Miền Nam - 02-07-2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
66
15
76
G7
362
006
051
G6
4103
1899
3056
4825
2721
3323
8108
3276
2282
G5
0995
8288
2886
G4
77119
68999
08463
15938
19167
86356
78035
64084
84034
09457
72285
98494
28192
66036
90299
10971
13693
34894
77692
04201
10985
G3
55286
77753
89097
73161
60056
55928
G2
78207
16553
70817
G1
15253
72063
43734
ĐB
866515
236345
035005
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7, 3 6 5, 1, 8
1 5, 9 5 7
2 5, 1, 3 8
3 8, 5 4, 6 4
4 5
5 3, 3, 6, 6 3, 7 6, 1
6 3, 7, 2, 6 3, 1
7 1, 6, 6
8 6 4, 5, 8 5, 6, 2
9 9, 5, 9 7, 4, 2 9, 3, 4, 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 100 NGÀY

Những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam trong 100 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là rất hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại thegioixoso.com, hãy xem các hướng dẫn sau đây bạn nhé!

Kết quả XSMN 100 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN trong 100 ngày là tổng hợp các kết quả mở thưởng KQ XSMN 100 ngày gần đây nhất. Với tính năng này, khách hàng có thể dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 100 ngày trước.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 100 ngày gần đây được phát triển để đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn khách hàng. Việc tra cứu kết quả XSMN 100 ngày liên tiếp giúp người chơi chọn số dự thưởng phù hợp với khả năng phân tích chuẩn và chính xác.

Cách xem kết quả XSMN 100 ngày gần đây nhất

Để nhận được cập nhật kết quả tổng hợp kết quả xổ số miền nam 100 ngày nhanh chóng và chính xác nhất, người dùng chỉ cần thực hiện hai bước đơn giản trên website thegioixoso.com, bạn chỉ cần thực hiện 2 bước sau:
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên của thegioixoso.com và chọn mục "KQXS"
 
Bước 2: Chọn mục "100 ngày" trong phần "Xổ Số Miền Nam" để hệ thống cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn xem.

Lịch mở thưởng xổ số trong tuần tại miền Nam

Kết quả của xổ số miền Nam sẽ được công bố hàng tuần tại sáu tỉnh thành.
Sau đây là lịch trình:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Thegioixoso.com bao gồm nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh nhất và chính xác nhất. Để phục vụ quý khách, website cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ số Vietlott và xổ kiến thiết hàng ngày. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo rất nhiều số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây.
BACK TO TOP