Dò Vé Số

Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 06-07-2024

Bình Phước Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh
G8
87
92
28
09
G7
018
882
330
133
G6
6049
6095
2885
2702
8674
2956
9655
9540
5872
8620
8430
1580
G5
1859
9670
8998
5824
G4
04634
88821
15458
41152
52034
15341
89987
92865
49228
14215
71598
41061
71742
13753
25392
87736
16461
74644
89134
00105
30050
37982
15698
45341
93575
34768
92518
26262
G3
45570
23808
25182
81085
72308
12029
91304
06098
G2
26565
38192
58010
62736
G1
92924
02721
76044
62355
ĐB
645393
521713
641500
219520
Đầu Bình Phước Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh
0 8 2 0, 8, 5 4, 9
1 8 3, 5 0 8
2 4, 1 1, 8 9, 8 0, 4, 0
3 4, 4 6, 4, 0 6, 0, 3
4 1, 9 2 4, 4, 0 1
5 8, 2, 9 3, 6 0, 5 5
6 5 5, 1 1 8, 2
7 0 0, 4 2 5
8 7, 5, 7 2, 5, 2 2, 0
9 3, 5 2, 8, 2 2, 8 8, 8

Xổ số Miền Nam - 29-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
33
64
63
84
G7
129
470
049
694
G6
5762
0735
5389
2881
9582
8824
5705
1243
6384
7581
6123
9564
G5
9477
3105
3136
6331
G4
18027
42537
92782
46109
08524
19335
23333
46671
09592
43342
91347
54437
48856
07400
79369
30420
60009
80121
32761
31169
76851
06504
00943
96060
34655
05246
05597
35346
G3
84934
94816
87045
61087
72389
99022
49915
07659
G2
21613
33104
48020
44390
G1
18309
61546
64473
50593
ĐB
151637
668606
071353
059230
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 9, 9 6, 4, 0, 5 9, 5 4
1 3, 6 5
2 7, 4, 9 4 0, 2, 0, 1 3
3 7, 4, 7, 5, 3, 5, 3 7 6 0, 1
4 6, 5, 2, 7 3, 9 3, 6, 6
5 6 3, 1 9, 5
6 2 4 9, 1, 9, 3 0, 4
7 7 1, 0 3
8 2, 9 7, 1, 2 9, 4 1, 4
9 2 3, 0, 7, 4

Xổ số Miền Nam - 22-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
45
95
81
13
G7
105
830
474
597
G6
3702
2440
6799
0649
3152
8186
2947
4454
9277
2839
4975
9089
G5
8031
0730
9772
9877
G4
00183
83497
84876
92329
74341
78524
17638
94479
25029
04298
29694
04437
57500
80313
40932
18241
05770
29784
87631
64322
99977
76662
04889
52371
53610
32998
86948
46921
G3
58773
35280
00108
88205
00936
50040
46928
84494
G2
99975
29959
88795
76038
G1
21219
77797
13871
73409
ĐB
361140
089359
782514
632991
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 2, 5 8, 5, 0 9
1 9 3 4 0, 3
2 9, 4 9 2 8, 1
3 8, 1 7, 0, 0 6, 2, 1 8, 9
4 0, 1, 0, 5 9 0, 1, 7 8
5 9, 9, 2 4
6 2
7 5, 3, 6 9 1, 0, 7, 2, 7, 4 1, 7, 5
8 0, 3 6 4, 1 9, 9
9 7, 9 7, 8, 4, 5 5 1, 4, 8, 7

Xổ số Miền Nam - 15-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
96
29
65
61
G7
719
425
530
212
G6
9470
4795
5496
3981
2827
3527
2683
2170
9967
6612
7109
9046
G5
5517
5593
4310
3636
G4
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
G3
23510
90083
90275
03237
67127
87326
73686
49663
G2
49255
80874
12395
06178
G1
28535
87087
08283
25900
ĐB
464697
097421
449449
993308
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 9 8, 0, 9
1 0, 7, 7, 9 1, 0 6, 6, 2, 2
2 1 1, 7, 7, 5, 9 7, 6
3 5, 1 7, 6 4, 0 5, 6
4 7 9 6
5 5 7, 6 1
6 3, 1 7, 5 3, 1
7 0 4, 5, 1, 6 9, 0 8, 4
8 3 7, 0, 2, 1 3, 7, 3 6
9 7, 8, 5, 6, 6 3 5, 9, 1 9, 6

Xổ số Miền Nam - 08-06-2024

Hậu Giang Bình Phước TP Hồ Chí Minh Long An
G8
50
42
33
89
G7
200
124
732
764
G6
2306
8137
6155
0000
8149
5358
9232
7652
4501
4397
7037
2215
G5
1811
7506
5342
8655
G4
27498
94935
19936
01318
63810
32783
28869
56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
89669
32895
52727
69753
87828
30529
47163
G3
83745
85408
62347
90820
46801
73473
60182
82506
G2
45879
38602
37156
72422
G1
71371
52962
17601
31161
ĐB
903513
070194
409833
881616
Đầu Hậu Giang Bình Phước TP Hồ Chí Minh Long An
0 8, 6, 0 2, 4, 6, 6, 0 1, 1, 3, 1 6
1 3, 8, 0, 1 1 1 6, 5
2 0, 4 3 2, 7, 8, 9
3 5, 6, 7 7 3, 1, 2, 2, 3 7
4 5 7, 9, 2 2
5 5, 0 8 6, 2 3, 5
6 9 2, 5, 4 6 1, 9, 3, 4
7 1, 9 3 3, 9
8 3 2, 9
9 8 4 8 5, 7

Xổ số Miền Nam - 01-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
84
84
42
10
G7
308
507
436
366
G6
1422
5721
1375
0930
2295
8768
0184
3203
9321
6844
5855
6197
G5
5694
5848
7397
4376
G4
14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
G3
76504
62252
25823
15338
16247
40949
34095
96878
G2
82255
38987
74052
23403
G1
72148
85680
91772
71112
ĐB
960451
470840
827194
333958
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 4, 9, 8 7 0, 2, 3 3, 9, 2
1 0 0, 8 9 2, 1, 0, 0
2 2, 1 3, 6 1
3 5, 0, 9 8, 9, 0 5, 0, 6 6, 3
4 8, 7 0, 1, 8 7, 9, 2 4
5 1, 5, 2 2 8, 5
6 5, 8 2 6
7 5 3 2 8, 6
8 0, 4 0, 7, 4 4 0
9 4 5 4, 8, 7 5, 7

Xổ số Miền Nam - 25-05-2024

Long An Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh
G8
28
29
54
56
G7
805
513
671
346
G6
9235
4527
4503
7660
3103
9364
7508
4963
4271
0453
2799
3508
G5
3273
6119
5556
1332
G4
88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
32042
87682
55045
11938
95408
37455
34036
77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
G3
92004
13961
32071
75213
63472
85457
53620
33972
G2
03502
41715
02190
44220
G1
25893
39687
76629
18331
ĐB
459577
840032
692964
056236
Đầu Long An Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh
0 2, 4, 3, 5 8, 3 8 8
1 5, 3, 9, 3 6, 7
2 7, 8 9 9 0, 0, 2
3 6, 5 2, 8, 6 8, 4 6, 1, 2
4 2 2, 5 2, 6
5 5 7, 0, 6, 4 5, 7, 3, 6
6 1, 4 0, 4 4, 5, 3
7 7, 8, 4, 3 1 2, 4, 1, 1 2, 8
8 2, 6 7, 2 1
9 3 0 2, 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Đài nào cung cấp kết quả xổ số miền Nam thứ 7? Để có được kết quả chính xác nhất, bạn có thể xem KQXS miền Nam thứ 7 tại đâu? Ở đâu tôi có thể tìm thấy kết quả xổ số MN thứ 7 nhanh nhất? Sau đây Thế Giới Xổ Số sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến KQXSMN thứ 7.

Kết quả XSMN thứ 7 là gì?

XSMN T7 là kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 do do xổ số TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) quay và mở thưởng. Tại trường quay của từng tỉnh, thời gian quay số và mở thưởng bắt đầu từ 16h15 hàng ngày. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) theo dõi tất cả các hoạt động. Ngoài ra, nó được thực hiện dựa trên các nguyên tắc như chính xác, khách quan, Nam thực và an toàn.
Tính năng cập nhật hàng tuần cho kết quả XSMN thứ 7 của Thế Giới Xổ Số.com là một tập hợp các bảng kết quả mở thưởng của xổ số miền Nam, được công bố mỗi ngày vào thứ 7. Khách hàng muốn tra cứu các lần mở thưởng đầu tuần của nhiều lần trước đó có thể sử dụng công cụ này.

Cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7

Để tra cứu KQXSMNT7 tại Thế Giới Xổ Số, bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn bên dưới:
Đầu tiên, hãy chọn thanh công cụ trên giao diện của website. Chọn mục "KQXS".
 
Quý khách hãy chọn ngày "thứ 7" trong chuyên mục "Xổ Số Miền Nam", sau đó sẽ có nhiều tính năng trong mục KQXS hiện ra.
 
Ngay lập tức, giao diện sẽ chuyển đến trạng thái mà khách đã chọn. Sử dụng các công cụ được phát triển trong thegioixoso.com, bạn có thể tra cứu số KQXSMN thứ 7 từ 10 ngày trước, XSMN thứ 7 MN từ 30 ngày trước, XSMN thứ 7 tổng hợp trong 60 ngày trước, XSMN thứ 7 trong 90 ngày trước hoặc cập nhật kết quả XSMN T7 trong 100 ngày gần nhất. Ngoài ra, từ thứ 7 đến chủ nhật, các kết quả XSMN sẽ cung cấp số liệu thống kê chỉ để phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Ở mỗi bảng kết quả được XSMN T7 cập nhật, quý khách có thể nhấp vào tính năng dưới góc trái của bảng kết quả để tra cứu đầy đủ hoặc 2, 3 số cuối của mỗi dãy số thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

  • 1000 Giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng
  • 100 Giảy bảy, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
  • 30 Giải sáu, mỗi giải trị giá 400.000 đồng
  • 10 Giải năm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
  • 7 Giải tư, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 2 Giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
  • 1 Giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
  • 1 Giải nhất, mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng
  • 1 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng

Kết luận

Bằng các tính năng được phát triển dựa trên công nghệ hiện đại trong thegioixoso.com, quý khách sẽ nhận được cập nhật nhanh chóng về các số liệu thống kê XSMN thứ 7 mà mình muốn xem xét.
BACK TO TOP